Atom Spektrumları

ATOM SPEKTRUMLARI

     Elektromanyetik dalgalar ortam değiştirdiğinde kırılır. Kırılmanın miktarı ışığın dalga boyuna
bağlıdır. Dalga boyu uzun olan ışınlar daha az kırılırken, dalga boyu kısa olan ışınlar
daha çok kırılır.

*Beyaz ışık (Güneş ışığı) bir prizmadan geçirildiğinde dalga boylarına göre kırılarak bileşenlerine
ayrılır. Kırmızıdan mora kadar bütün renkleri içeren ve renkler arasında kesin bir sınır
olmaması nedeniyle bu tür spektrumlara sürekli (kesiksiz) spektrum denir.

isik-spektrumu

*Isıtılan atomlar yüksek enerjiye ulaşır ve soğutulduklarında ışıma yaparlar. Işımalar farklı
dalga boylarına sahip ışımalar olup, bir prizmadan geçirilirse ekranda ince çizgiler halinde
farklı dalga boylarında ışınlardan oluşan bir spektrum meydana gelir. Bu tür spektrumlara
çizgi (kesikli) spektrum denir. Bu spektruma ışıma (emisyon) spektrumu da denir.

hidrojen-atom-spektrumu

   Her element atomunun kendine özgü emisyon (yayınma) spektrumu olduğu gibi
absorbsiyon (soğurma) spektrumu da vardır. Çünkü elementler hangi dalga boyunda
ışıma yayıyorsa o dalga boyundaki ışımaları soğurarak enerjilerini yükseltebilirler.
Atomlar soğukken ışıma spektrumunda bulunan ışınları üzerine gelen beyaz ışıktan soğurur.
Bunun sonucunda beyaz ışığın sürekli spektrumunda siyah çizgiler oluşur.

  Bu şekilde  elde edilen atom spektrumlarına ise soğurma spektrumu denir.
Bir atomun ışıma ve soğurma spektrum çizgileri birebir aynı yerdedir. Çünkü atom
yaptığı ışımaların dalga boylarındaki ışınları soğurur.

    Hidrojen atomunun yapısında bir elektron bulunduğundan dolayı bilim adamları öncelikli
olarak hidrojenin spektrumunu açıklamaya çalışmışlardır. Hidrojenin ışıma ve soğurma
spektrumları oldukça basittir. Fakat atomların elektron sayısı arttıkça spektrumlar daha karmaşık
hale gelir. Hidrojenin görünür bölgedeki spektrumu dört çizgiden oluşur. 19. yüzyılda
J. Balmer ve J. Rydberg hidrojenin atom spektrumundaki gözlemlenen çizgileri açıklamak
için çalışmalar yapmışlardır. Rydberg, Balmer’in yaptığı çalışmaları temel alarak hidrojenin
görünür bölgedeki ışımaları dahil tüm ışımalarının dalga boyunu hesaplayabilecek matematiksel
bir eşitlik oluşturdu. Bu eşitlik Rydberg eşitliği olarak bilinir.

rydberg-sabiti

Leave your vote

Comments

0 comments