Asit Yağmurları

Asit Yağmurları 

    Ev ve işyerlerinde fosil yakıtların kullanılması sonucunda açığa çıkan baca gazları, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava kirliliğine sebep olur. Hava kirliliğine sebep olan başlıca gazlar, karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) tir.

    Bu gazlar atmosferde çeşitli değişimlere uğrayarak zaman zaman rüzgarında etkisiyle çok uzaklara taşınabilmekte, bulutlardaki su buharı ve diğer maddelerle tepkimeye girerek sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi maddelerin oluşumuna yol açmaktadır. Asidik özellik taşıyan bu gazlar,
bulut oluşturduğunda yağan yağmur asit yağmuru olarak adlandırılır.

Asit yağmurları;

-Ormandaki ağaçların ve bitkilerin yok olmasına neden olur.

– Deniz, göl ve nehirlerdeki canlı yaşamını etkiler, balıkların ölümüne sebep olur. –  Dışarıda çalışan araçların, otomobillerin vb. kaportasını zamanla tahrip eder. – Tarihi eserlere zarar verir.

– Toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkileyebilir.

– Şehirlerde özellikle anıt, heykel ve kireç taşı ya da mermerden yapılmış binalarda etkilerini gösterir.

Asit yağmurlarının etkilerini azaltmak için; 

– Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.

– Yakacak olarak endüstride havayı daha az kirleten doğalgaz gibi kükürt ve azot içermeyen temiz yakıtlar tercih edilmelidir.

-Motorlu taşıtların bakımı zamanında yapılmalıdır.

-Güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri gibi temiz enerji kaynakları kullanılmalıdır.

–  Çevremizin ağaçlandırılması esnasında kışın yaprak döken bitkiler tercih edilmemelidir.

Kimyasal Maddelerin Etiketleri Üzerindeki Bazı Uyarı İşaretleri 

  Maddelerin bize zararlı olup olmadığını anlamak için ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate almalıyız. Bu durumda gördüğümüz bazı semboller bize maddelerin özelliği hakkında bilgi verecektir.

     Bu semboller sayesinde kimyasal maddeleri kullanırken dikkat etmemiz gereken durumları önceden tespit edebiliriz. Asitler ve bazlar ile ilgili yaygın olarak kullanılan bazı uyarı işaretleri aşağıda verilmiştir.

2016-06-24_18h18_23

     Evlerimizde kullandığımız deterjan, çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ve diğer bazı kimyasalların üzerinde yukarıdaki tehlike sembollerinden bazılarını görebilirsiniz.

[tabgroup]

[tab title=”ÖrnekSoru”]

I. SO2

II. NO2

III. NH3

Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmuruna neden olmaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve III      E) II ve III

[/tab]
[tab title=”Çözüm”]

SO2 ve NO2 asit oksit olduğundan H2O ile birleşirse asit yağmurları oluşur. NH3 bazik olduğundan su ile birleşirse

NH3(g) + H2O(s) —->NH4 +(suda) + OH-(suda)

tepkimesine göre bazik bir ortam oluşturur.

Doğru Yanıt C

 [/tab]
[/tabgroup]

Leave your vote

Comments

0 comments