in ,

TUZLAR

TUZLAR

Asit ve bazların tepkimesinden oluşan iyonik yapılı bileşiklere tuz denir.

Asit + Baz —>Tuz + su

HCl + NaOH —> NaCl + H2O

  Asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmasına nötrleşme tepkimesi adı verilir.

Tuzların Genel Özellikleri 

– Kristal yapılı ve saf maddelerdir.

-İyonik yapılı katı maddelerdir.

-Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

-Katı halde elektrik akımını iletmezler.

– Oda koşullarında katı haldedirler.

-Turnusol kağıdına etki etmeyebilirler.

-Suda iyonlarına ayrılarak çözünürler.

2016-06-25_01h28_24

-Sıvı halde ve sulu çözeltilerinde iyon içerdikleri için elektrik akımını iletirler.

-Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların nötrleşme tepkimesiyle oluşan tuzların sulu çözeltisi nötrdür. Yani pH değeri 7’dir.

-Nötr tuzların sulu çözeltilerinde H+ iyonu sayısı, OH– iyonu sayısına eşittir.

  Kuvvetli asit + Kuvvetli baz —> Nötr tuz + Su

  HNO3  +   KOH   —> KNO3    +  H2O

-Kuvvetli bazlar ile zayıf asitlerin oluşturduğu tuzların sulu çözeltileri baziktir. Bazik tuzların sulu çözeltilerinde; OH– iyonlarının sayısı, H+ iyonlarının sayısından fazladır.

  Kuvvetli baz + Zayıf asit —>   Bazik tuz + Su

  KOH    +     HF —>  KF  +  H2O

-Kuvvetli asitler ile zayıf bazların oluşturduğu tuzların sulu çözeltileri asidiktir. Asidik tuzların sulu çözeltilerinde; H+ iyonlarının sayısı, OH– iyonlarının sayısından fazladır.

Kuvvetli asit + Zayıf baz—>Asidik tuz + Su

HCl + AgOH —>AgCl + H2O

NOT:Tuzlar, asitler ile bazların reaksiyonu sonucu oluşabildiği gibi asitlerin metaller ile reaksiyonu sonucunda oluşabilir.

Mg(k) + 2HCl(suda)—>MgCl2(suda) + H2(g)

  Metal       Asit                      Tuz               Gaz

2016-06-25_01h35_34

2016-06-25_01h36_02

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by kimyaderslerim

Temizlik Malzemesi Kullanmanın Sağlık, Çevre ve Tesisat Açısından Önemi

Karışımlar