kadıköy escort

TUZLAR

TUZLAR Asit ve bazların tepkimesinden oluşan iyonik yapılı bileşiklere tuz denir. Asit + Baz —>Tuz + su HCl + NaOH —> NaCl + H2O   Asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmasına nötrleşme tepkimesi adı verilir. Tuzların Genel Özellikleri  – Kristal yapılı ve saf maddelerdir. -İyonik yapılı katı maddelerdir. -Erime ve kaynama noktaları yüksektir. […]