kadıköy escort

Karışımlar

Karışımlar   İki ya da daha fazla maddenin sabit bir miktar olmaksızın bir arada bulunmasından oluşan sisteme karışım adı verilir. Karışımı oluşturan maddeler bileşen olarak ifade edilir. Karışımların özellikleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Karışımın Özellikleri: –  Homojen ya da heterojen olabilirler. – Genel olarak farklı tür atom ve farklı tür moleküllerden oluşurlar. – Belirli bir sembol ya da […]