LYS HATIRLATMA NOTLARI 1

1.ÇEKİRDEK TEPKİMELERİNDE KÜTLE DEĞİŞİMİ ÖNEMLİDİR.

2. RADYOAKTİF ELEMENTLERİN ÇEKİRDEĞİ KARARSIZDIR.

3. ELEKTROFİLİK KATILMA TEPKİMESİ = HX, X2, H2O.

4. NÜKLEOFİLİK KATILMA TEPKİMESİ = ALDEHİT VE KETONLARA YAPILAN KATILMALAR

5. ENDOTERMİK TEPKİMELER DELTA H>0, EKZOTERMİK TEPKİMELER DELTA H<0

6. DELTA S>0 İSE TEPKİME İSTEMLİ DELTA G>0 İSE TEPKİME İSTEMSİZ (DELTA S İLE DELTA G TERS)

7. ENANTİYOMERLER BİRBİRİNİN ÇAKIŞMAYAN AYNA GÖRÜNTÜSÜDÜR.

8. ENANTİYOMER = KİRAL = ASİMETRİK

9. ROTAMER = AKİRAL = SİMETRİK

10. KİRAL MOLEKÜL = ASİMETRİK MOLEKÜL

11. ROTAMERLER BİRBİRİNİN ÇAKIŞAN AYNA GÖRÜNTÜSÜDÜR.

12. SİMETRİK MOLEKÜLLER, AKİRAL MOLEKÜLLER, RASEMİK KARIŞIMLAR POLARİZE IŞIĞA ETKİ ETMEZ!

13. YAPISINDA ASİMETRİK KARBON ATOMU BULUNDURAN ORGANİK BİLEŞİKLER POLARİZE EDİLMİŞ IŞIK
DÜZLEMİNİ SAĞA SOLA ÇEVİRİRLER.

14. ELEKTROFİL OLANLAR: CH3C(+), NO2(+),SO3H(+),(CH3CO(+)

15. NÜKLEOFİL OLANLAR: OH(-),Cl(-), NH3, CH3O(-)

16. OPTİKÇE AKTİFLİK: C ATOMUNUN HER TARAFINDAN FARKLI ŞEYLER BAĞLANMALI

17. AKTİFLEŞME ENERJİSİ: MİNİMUM POTANSİYEL ENERJİ

18. EŞİK ENERJİ: MİNİMUM KİNETİK ENERJİ

19. BİR TEPKİMENİN EŞİK ENERJİSİ NE KADAR KÜÇÜK İSE TEPKİME O KADAR HIZLIDIR.

20. AKTİFLEŞMİŞ KOMPLEKS=KARARSIZ ARA ÜRÜN

21. YAVAŞ ADIMIN AKTİFLEŞME ENERJİSİ BÜYÜK, HIZLI ADIMIN AKTİFLEŞME ENERJİSİ KÜÇÜKTÜR.

22. DAİMA SICAKLIK ARTTIKÇA HIZ SABİTİNİN (k) DEĞERİ ARTAR.

23. HIZ SABİTİ (k) ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SICAKLIK, TEMAS YÜZEYİ, KATALİZÖR KULLANIMI

24. SICAKLIK ARTIŞI HEM ENDOTERMİK HEM EKZOTERMİK TEPKİMELERİN HIZINI ARTIRIR.

25. KATALİZÖR DELTA H I DEĞİŞTİRMEZ

26. BİR ADIMDA OLUŞUP DİĞER ADIMDA HARCANAN MADDELERE ARA ÜRÜN DENİR.

27. ELEKTRON SUNUCU (ORTO-PARA YÖNLENDİRİCİLER): -NH2, -NR2, -OH, -OR, -R, -X ,-C6H5 VE
HALOJENLER

28. ELEKTRON ÇEKİCİ (META YÖNLENDİRİCİLER): -C=OR , -CN, -SO3H, -NR3(+), -CHO , -NO2, -CO2H -COOR,
-COOH

29. C2H2: ASETİLEN (ALKİN), -OH: OKSİ Br=HALOJEN

30. AROMATİK HİDROKARBONLARIN EN KÜÇÜK ÜYESİ 6 KARBONLUDUR

31. ELEKTROFİLİK KATILMA TEPKİMESİ = HX,X2,H2O

32. NÜKLEOFİLİK KATILMA = ALDEHİT VE KETONLARA YAPILAN KATILMALARDIR

33. TEPKİME HIZINI: -TEMAS YÜZEYİ, SICAKLIK, KATALİZÖR, DERİŞİM DEĞİŞTİRİR (LYS KİMYA HIZ)

34. HIZ SABİTİ (k)nin DEĞERİNİ: TEMAS YÜZEYİ, SICAKLIK, KATALİZÖR DEĞİŞTİRİR.

35. DENGE KOŞULU: SICAKLIK SABİT, OLAY TERSİNİR, KAPALI SİSTEM OLMALIDIR.

36. İÇ ENERJİ=KİNETİK ENERJİ+POTANSİYEL ENERJİ+DURGUN İÇ ENERJİ+RADYOAKTİF ENERJİ

37. BİR TEPKİMENİN DENGE SABİTİNİN DEĞERİ YALNIZ SICAKLIKLA DEĞİŞİR

38. DENGE BAĞINTISI TOPLAM TEPKİMEYE GÖRE YAZILIR.

39. KATALİZÖR EKLENMESİ KİMYASAL DENGEYE VE DENGE SABİTİNİN SAYISAL DEĞERİNE ETKİ ETMEZ

40. BİR KİMYASAL TEPKİMEDE KATALİZÖR KULLANILDIĞINDA; 1-HIZ SABİTİNİN DEĞERİ 2- AKTİFLEŞMİŞ
KOMPLEKSİN TÜRÜ DEĞİŞİR.

41. MOLEKÜLARİTE: NET TEPKİMEDE GİRENLERİN KAT SAYILARI TOPLAMIDIR

42. DALTON ATOM MODELİNE GÖRE: 1-ATOMLAR BÖLÜNEMEZ 2- BİR ELEMENTİN TÜM ATOMLARI
ÖZDEŞTİR 3-BİLEŞİKLER FARKLI ELEMENT ATOMLARININ BASİT BİR ORANDA BİRLEŞMESİYLE OLUŞUR

43. ALKANLAR KATILMA TEPKİMESİ VERMEZLER

Leave your vote

Comments

0 comments