Kimyasal Tür Nedir?

2016-06-10_23h03_50

KİMYASAL TÜRLER :

     Atomlar, moleküller, iyonlar ve serbest radikaller kimyasal tür olarak adlandırılır. İki ya da daha fazla kimyasal tür (aynı veya farklı olabilirler.) biraraya gelerek yeni kimyasal türler oluşturur. Bunun nedeni,  kimyasal türlerin kararlı olabilmek için daha düşük enerjili durumu tercih etmesidir. Örneğin, 1H atomu tek elektrona sahip olduğu için kararsız ve yüksek enerjilidir. Başka bir 1H atomu ile H2 molekülünü oluşturarak hem kararlı hem de daha düşük enerjili duruma gelir.

   a. Atomlar

      Bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı taşına atom denir. Semboller ile gösterilirler. Örneğin, H, Na, O, Fe, He vb.

2016-06-10_23h05_40

 Soygazlar, en dış katmanlarında maksimum sayıda elektron bulundurdukları için kararlıdır ve doğada atom halinde bulunurlar. Soygazlar, He hariç, değerlik elektron sayıları sekiz (8)’dir. Yani son yörüngelerinde sekiz (8) elektron bulundururlar. He ise iki (2) elektron bulundurur. Atomlar bağ yapacakları zaman, elektron alış-verişi ya da elektron ortaklaşması yaparak son katmanlarındaki elektron sayılarını soygaz düzenine ulaştırmaya çalışırlar. Son katmandaki elektron sayısını ikiye (He düzeni) tamamlama isteğine dublet, sekize tamamlama isteğine oktet kuralı adı verilir.

Örnek:

2016-06-10_23h06_42

b. Moleküller

        Değerlik elektron sayıları soygaz düzeninde olmayan ametal atomları kararsızdır ve doğada tek olarak bulunmazlar. Kararlı yapıya ulaşabilmek için birbirleriyle ya da başka kimyasal türlerle etkileşirler. Bu etkileşimler sonucunda moleküller oluşur.

Örnek;

2016-06-10_23h08_16

c. İyonlar 

    Elementler birbirleri ile bileşik oluştururken elektron alış-verişi sonucu artı (+) ya da (–) yük kazanır. Yüklü atom ya da atom gruplarına iyon, artı (+) yüklü iyonlara katyon, eksi (–) yüklü iyonlara anyon denir.2016-06-10_23h33_26

d. Radikaller

    Oktetini ya da dubletini tamamlamamış 2016-06-10_23h35_22gibi bir veya daha fazla ortaklaşmamış elektronu bulunan kimyasal türlere serbest radikaller denir.

-Radikaller yüksek enerjili ve kararsız ara ürünlerdir.

-Radikaller 2016-06-10_23h36_49şeklinde yazılacağı gibi, sadece ortaklaşmamış elektronlar gösterilebilir.2016-06-10_23h37_47 gibi

-Serbest radikaller dimerleşerek (aynı cinsten iki taneciğin birbirine bağlanması) kararlı molekülleri oluştururlar.

2016-06-10_23h39_41

-Bazı moleküller ayrışarak radikal atom veya moleküller oluşturabilirler.

2016-06-10_23h41_37

LEWİS ELEKTRON NOKTA GÖSTERİMİ 

      Atomlar, bağ oluşturmak üzere biraraya geldikleri zaman, çekirdeklerine en uzakta bulunan elektronları etkileşirler. Dolayısıyla, bağlanma için bir atomun en dış katmanındaki elektronları önemlidir. Atomun en dış katmanındaki elektronlarına değerlik elektronları denir.

A grubu elementlerinin değerlik elektron sayısı grup numarasına eşittir.

2016-06-10_23h43_11

– Lewis yapıları yazılırken element sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta konur. Noktalar sembolün dört tarafına teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten fazla değerlik elektronu varsa noktalar ikişerli olacak şekilde eşleştirilir.

2016-06-10_23h44_04

KİMYASAL BAĞLARIN OLUŞUM MEKANİZMASI 

     Kimyasal türler arasındaki etkileşimi, atomların çekirdeği ve bu çekirdeğe en uzakta bulunan elektronlar sağlar. Zıt yüklü tanecikler arasında elektrostatik çekme kuvveti, aynı tür yüklü tanecikler arasında ise elektrostatik itme kuvvetleri oluşur.                Birbirinden çok uzakta bulunan iki bağımsız kimyasal tür, birbirlerine yaklaştığında, türlerin elektron bulutları ve çekirdekleri arasında çeşitli elektrostatik etkileşimler oluşur. Bu elektrostatik etkileşimler,

2016-06-10_23h50_45 (1)

 Çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerine aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşim oluşur. Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. Çekme kuvvetleri ile itme kuvvetleri arasındaki farkın küçük olduğu durumlarda zayıf etkileşimler meydana gelir. Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ denir.

Leave your vote

Comments

0 comments