KİMYASAL HESAPLAMALAR-1

KİMYASAL HESAPLAMALAR-1    

Kimyasal hesaplamalar ;Bir kimyasal tepkimede tepkimeye girenlerin ve oluşan ürünlerin semboller ile belirtilerek bir eşitlik halinde yazılmasına kimyasal denklemler adı verilir.

Kimyasal denklemlerde ok (→) işareti tepkimenin gerçekleştiği yönü, ok işaretinin solundaki maddeler tepkimeye girenleri (reaktif) ve sağındaki maddeler ise tepkimede oluşan ürünleri (reaktan) ifade eder

KİMYASAL TEPKİMELERDE KORUNAN ÖZELLİKLER KİMYASAL TEPKİMELERDE KORUNMAYAN ÖZELLİKLER
*Atom   sayısı ve cinsi

*Atomun çekirdek yapısı

*Toplam p⁺,n⁰ ve e⁻ sayısı

*Toplam kütle

*Toplam Yük(Ca⁺² gibi)

 

*Fiziksel ve kimyasal özellikler

*Molekül yapısı ve molekül sayısı

Kimyasal tepkimelerde denkleştirme;

*Atom sayıları, giren ve ürünlerdeki sembol ya da formüllerin önüne uygun katsayılar yazılarak eşitlenmeye çalışılır.

*En fazla sayıda atom içeren bileşiğin katsayısı 1 alınır. Daha sonra deneme yanılmayla maddelerin sadece katsayıları değiştirilerek atomların sayıları eşitlenir. En fazla sayıda atom içeren bileşiğin katsayısı 1 alınır. Daha sonra deneme yanılmayla maddelerin sadece katsayıları değiştirilerek atomların sayıları eşitlenir.

*Denklemde farklı elementler haricinde oksijen (O) ve hidrojen (H) atomları da varsa bunların eşitlenmesi en sona bırakılır.

Not: Çift atomlu elementel moleküllerde (O2, N2, F2, …) atom sayısını bire indirecek kadar kesirli sayılar kullanılabilir.

Örnek; Mg3N2 + H2O →Mg(OH)2 + NH3 tepkimesi en küçük tam sayılarla  denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur?

Çözüm;

Mg3N2‘nin kat sayısı 1 alındığında, girenlerde 3 atom Mg ve 2 atom N olduğundan Mg(OH)2 önüne 3, NH3‘ün önüne 2 kat sayısı yazılır. H ve O atomlarının sayılarını eşitlemek için H2O nun önüne 6 yazılır. Buna göre denklem

 Mg3N2 + 6H2O → 3Mg(OH)2 + 2NH3 şeklindedir.

Örnek; 3X + 8HNO3 → 3CO2 + 8NO + 10H2O denkleştirilmiş denkleminde X olarak gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm;

Yukarıda görüldüğü gibi N ve O atomları sayısı korunmuştur. C ve H atomlarının sayısının korunması için X’in içerisinde 1 tane C ve 4 tane H atomu bulunmalıdır. O halde X’in formülü CH4’tür.

Aşağıdaki denklemleri denkleştiriniz;

kırmızı ile yazılanlar denkleştirilmiş halleridir.

1-)      2 Fe   +   3 H2SO4    →     Fe2(SO4)3      +      3 H2

2-)      Al4C3 +      12 HCl →       4 AlCl3 +      3CH4

3-)      H2SO4   +      2NaOH   →    Na2SO4  +      2H2O

 

devamı için tıklayınız…

Leave your vote

-9 points
Upvote Downvote

Comments

0 comments