Güvenliğimiz ve kimya

Güvenliğimiz ve kimya

   Endüstrinin en önemli kolu olan kimya sanayi, ülke ekonomisine sağladığı katkı ile birlikte kaza riskinin yoğun olarak yaşandığı bir sektör şeklinde de dikkat çekmektedir. Risk derecesi en yüksek endüstri kuruluşlarının kimya sektöründe faaliyet göstermesi, gerekli önlemler alınmadığı koşullarda yaşanacak kazaların geri dönüşü olamayacağını ortaya koymaktadır. Bu yüzden kimya sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili gerekli bilincin oluşturulması ve tedbirlerin alınması hayati bir önem taşımaktadır. İş yapısında tehlikeli süreçleri ve çoğu tehlike arz eden maddelerin kullanımını gerektiren bu sektörde, kaza ihtimalini en aza indirmek için derli toplu ölçüm ve kontrollerin yapılması gerekir. Asit yanıkları, gaz yanıkları, fosfor yanıkları, sindirim ve solunum yolu, kesik veya yara yoluyla etkilenme, kimyasal maddelerin elle tutulması, cam araçların kırılması ile oluşan kesikler, kimya sektöründe en fazla görülen iş kazalarıdır. Sektörde yaşanan bu kazalar, modern araç ve gereçlerin doğru biçimde kullanımı, iş sağlığı ve güvenilirği eğitim uygulamalarının uygulanmasıyla azaltılabilir.

 

 

Kimyasalların Sınıflandırılması: 


    Kimyasal maddeler, endüstride birçok sektörde çoğu alanda yoğun olarak kullanılmaktadır. Tehlikeli kimyasalların tanım ve sınıflandırmaları ile çalışma koşulları ve alınması gereken önlemler çoğu yönetmelikte kaydedilmiştır.

Laboratuvarda Güvenlik 

     Laboratuvarlarda yapılan deneylerde, hazırlanan çalışmalarda;

-Araç ve gereçlere, makine ve donanımlara, çalışanın kendisine yönelik olarak meydana gelebilecek tehlikelere karşı önlemler alma,

-Aksayan durumları saptama,

– İyiye yönelik düzenlemeler adına problemlera bilimsel tekniklerle yaklaşma, sürecine “laboratuvar güvenilirği” adı verilir.
     Laboratuvarda meydana gelen kazaların çok düşük bir bölümü yöntem hatalar, büyük bir bölümü ise insan hatalarından kaynaklanmaktadır.
      Kimya laboratuvarlarında daima bir tehlike kaynağı bulunabilir. Emniyet kuralları tehlikeyi azaltmaya çalışır.

Laboratuvarlarda güvenilir çalışmak için ne yapılabilir? 

-Tüm maddelerin potansiyel olarak tehlikeli olduğu düşünülmelidir.

-Çalışma alanında lüzumsuz madde ve aparatlar bulundurulmamalıdır.

-Çalışmalar tamamlanınca çalışma ortamı ve kullanılan malzemeler temizlenmeli, bütün cihazlar ve tesisat kapatılmalı, kullanılan malzemeler yerlerine konmalıdır.

-Muhtemel tehlikelere karşı daima uyanık ve hazırlıklı olunmalıdır.

-Kişisel koruyucu kıyafet ve malzeme bütün laboratuvar çalışmalarında kullanılmalıdır.

-Saçılma ve sıçramalara karşı vücudu kaplayan kıyafetler giyilmelidir.

-Laboratuvarda yiyecek içecek tüketilmemelidir.

-Mümkünse tek başına çalışılmamalıdır.

-Kimyasal maddeler ve ekipmanlar kullanılırken kullanıcılar bu kimyasallar ve ekipmanların olası tehlikelerine karşı bilgili olması gereklidirlar.

– Tüm tehlike arz eden olay ve kazalar makul formlar kullanılarak bildirilmelidir.


– Tehlike işaretlerinde bulunan bilgi ve ikazlara kesinlikle uyulmalıdır.

– Kırılabilecek şişelerdeki kimyasalları taşırkİdeal bir taşıma sistemi, örnek olarak taşıma sepeti, kullanılmalı; birbiri ile tepkia girebilecek kimyasallar bir arada taşınmamalıdır.

-Toksik, uçucu, kokulu, yüksek buhar basınçlı ve korozif maddelerle çalışılırken kesinlikle çeker Ocak altında çalışılmalıdır.

-Kimyasallarla temas eden deri bölgesi kimyasalın konsantrasyonu ne olursa olsun bol su ile yıkanmalıdır.

-Açık alevli ya da kıvılcım çıkaran cihazlar, yanıcı sıvılardan uzak tutulmalıdır.

– Tüm kimyasalların kap ve şişeleri kullanım haricinde kapalı tutulmalıdır.

-Akıtan kimyasal kaplar kullanılmamalı, makul biçimde imha edilmelidir.

-Sıvıları büyük kaplardan ufak kaplara boşaltırken huni kullanılmalı, ufak şişelerde gerekli bilgileri içerecek biçimde etiketlenmelidir
 Aşağıdaki malzemeler laboratuvarlarda öğretmenlerin ve öğrencilerin basit ulaşabilecekleri bir yerde bulundurulmalıdır.

  -İlk yardım seti

– Yangın söndürücü

-Kum kovası

-Yangın battaniyesi

-Göz yıkama cihazı

-Emniyet gözlükleri

-Önlük

-Isıya dayanıklı eldiven


-Kimyasallardan koruyucu eldiven

Leave your vote

Comments

0 comments