in

Çözeltilerin Konsantrasyonları

Çözeltilerin Konsantrasyonları

Konsantrasyon : Bir maddenin belirli bir miktarı içerisinde diğerinin ne kadar çözündüğünü gösteren sayıdır. Bir çözeltinin konsantrasyonu değişik şekillerde ifade edilir.

Yüzdeli çözeltiler: 3 grupta incelenir.

a) Ağırlık / Ağırlık yüzdesi: Bu, çözeltinin 100 gr’ında çözünen maddenin gr olarak ağırlığını gösterir,

örneğin; % 5 lik (A / A) KC1 çözeltisi demek 100 gr KG1 çözeltisinde 5 gr KC1 ve 95 gr çözücü var demektir.

b) Ağırlık / Hacım yüzdesi: 100 ml çözeltide çözünmüş maddenin gr olarak ağırlığıdır. % 5 lik (A / H) KC1 çözeltisi 100 ml çözeltide 5 gr KC1 içermektedir.

c) Hacım / Hacım yüzdesi: 100 ml çözeltide çözünmüş olan maddenin ml olarak hacmi ile ifade edilir. % 5 lik alkol çözeltisi (H / H) 100 ml çözeltide 5 ml alkol’ün çözünmüş olduğunu göstermektedir.

örnek 1500 gr % 8 lik (A / A) kalamin çözeltisi yapabilmek için kaç gr kalamin gereklidir?

çözüm: 500 gr çözeltinin 8/100’ü kalamin olduğuna göre 500’ün %8 i 40 olur ve 40 gr kalamin gereklidir.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by kimyaderslerim

Anyon

Bor