ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort '; } ?>
USD
3,6475
EURO
4,3045
ALTIN
151,9840

10.sınıf kimya HABERLERİ

 • FOSİL YAKITLAR

  FOSİL YAKITLAR Organik ve Anorganik Bileşikler    Organik bileşiklerin temelinde karbon elementi bulunur. Karbon elementinin yanısıra hidrojen, oksijen, azot gibi ele...

  26 Haziran 2016 - 20:01
 • KARIŞIMLARIN AYRILMASI

  KARIŞIMLARIN AYRILMASI       İlk çağlardan beri insanlar birçok yararlı maddeyi, doğada karışımları halinde bulunan yararsız maddelerden ayırmak için birçok ayırma yönte...

  26 Haziran 2016 - 02:22
 • HETEROJEN KARIŞIMLAR

  HETEROJEN KARIŞIMLAR Çok fazlı karışımlara heterojen karışım denir. Yani özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır. Heterojen karışımlardan alınan farklı örnekl...

  26 Haziran 2016 - 01:38
 • ÇÖZELTİLERİN DERİŞİME BAĞLI (KOLİGATİF) ÖZELLİKLERİ

  ÇÖZELTİLERİN DERİŞİME BAĞLI (KOLİGATİF) ÖZELLİKLERİ       Kışın yolların buz tutmasını önlemek için alınan önlemler nelerdir? Yine kışın arabalarda motoru soğutmak için ...

  26 Haziran 2016 - 01:01
 • ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMLERİ

  ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMLERİ    Günlük hayatta kullandığımız gazoz, çayın demi, doğal gaz, hava ve lehim gibi maddeler çözeltilere örnek verilebilir. Çözeltilerde çözücü ile...

  26 Haziran 2016 - 00:42
 • ÇÖZÜNME OLAYI

  ÇÖZÜNME OLAYI      Çözeltiyi oluşturan çözücü ve çözünen tanecikleri karışırken çözücü tanecikleri, çözünen taneciklerinin etrafını kuşatır. Dolayısıyla, her iki tür tan...

  25 Haziran 2016 - 20:49
 • Karışımlar

  Karışımlar   İki ya da daha fazla maddenin sabit bir miktar olmaksızın bir arada bulunmasından oluşan sisteme karışım adı verilir. Karışımı oluşturan maddeler bileşen ol...

  25 Haziran 2016 - 01:50
 • TUZLAR

  TUZLAR Asit ve bazların tepkimesinden oluşan iyonik yapılı bileşiklere tuz denir. Asit + Baz --->Tuz + su HCl + NaOH ---> NaCl + H2O   Asit ve bazın tepkimeye g...

  25 Haziran 2016 - 01:38
 • Temizlik Malzemesi Kullanmanın Sağlık, Çevre ve Tesisat Açısından Önemi

  Temizlik Malzemesi Kullanmanın Sağlık, Çevre ve Tesisat Açısından Önemi    Asit ve bazlarla çalışırken sağlık ve güvenlik açısından oldukça dikkatli davranmak gerekir. G...

  25 Haziran 2016 - 01:24
 • Bazı Maddelerin Sindirim Sistemine Etkileri ve Sindirim Sırasında Üretilen Asidik ve Bazik Salgılar

  Bazı Maddelerin Sindirim Sistemine Etkileri ve Sindirim Sırasında Üretilen Asidik ve Bazik Salgılar        Asit ve bazların aşındırıcı etkisi bazen de hayatımızın devamı...

  24 Haziran 2016 - 18:32
 • Asit Yağmurları

  Asit Yağmurları      Ev ve işyerlerinde fosil yakıtların kullanılması sonucunda açığa çıkan baca gazları, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava kirliliğine sebep ...

  24 Haziran 2016 - 18:23
 • ASİT VE BAZLARIN SAĞLIK, ENDÜSTRİ VE ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  ASİT VE BAZLARIN SAĞLIK, ENDÜSTRİ VE ÇEVRE AÇISINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ      H2SO4, HCI, HNO3 gibi asitler ile NaOH ve KOH gibi bazlar korozif (aşındırıcı) madde özelliğ...

  24 Haziran 2016 - 18:13
 • BAZI BAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

  BAZI BAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI  Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)2)  -Kireç, suya karşı aşırı ilgi duyar. Çıplak el ile temas edildiğinde deri hücrelerindeki s...

  24 Haziran 2016 - 16:44
 • BAZI ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

  BAZI ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI  Nitrik Asit (HNO3) -Kuvvetli bir asittir, suda %100’e yakın bir oranda iyonlaşır. -Bir ametal oksidi olan N2O5’ in su ...

  24 Haziran 2016 - 16:24
 • HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

  HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Asitlerin ve Bazların Gündelik Hayat Açısından Önemi         Asitlerin ve bazların maddeler üzerine olan etkilerinden faydalanılarak günlü...

  23 Haziran 2016 - 16:42
 • Asit-Baz İndikatörleri

  Asit-Baz İndikatörleri      Asit ve bazlarla renk değişimi sağlayan kimyasal maddeler indikatör olarak tanımlanır. Örneğin, limon suyunun asitlik özelliği, bir asit-baz ...

  22 Haziran 2016 - 17:46
 • Asit Baz Tepkimeleri

  ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ      Asitler ile bazlar aynı kapta karıştırıldığında aralarında kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Bu reaksiyon sonunda ürün olarak tuz ve...

  22 Haziran 2016 - 15:34
 • Asitler ve Bazlar

  Asitler ve Bazlar ASİTLER     Eski Türkçe'de hamız ve bazı kaynaklarda ekşit  adı verilen asitlerin tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüzde ise asitle...

  22 Haziran 2016 - 03:53