in ,

BAZI BAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

BAZI BAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 

Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)2) 

-Kireç,suya karşı aşırı ilgi duyar. Çıplak el ile temas edildiğinde deri hücrelerindeki suyu çekeceğinden deride yanma (tahriş olma) etkisi yaşanır.

-Kireçler CaO halinde kullanılmaz. Bu nedenle su ile tepkime yoluyla söndürülmeleri gerekir. Sönmemiş kirecin üzerine az miktarda su dökülmesiyle kireç parçası kabarır, yavaş yavaş çatlayarak dağılır. Aynı zamanda ısı açığa çıkar.

CaO(k) + H2O(s) —> Ca(OH)2(k) + ısı

Sönmemiş kireç           Sönmüş kireç

  tepkimesine kirecin söndürülmesi denir. Ca(OH)2 beyaz bir toz olup, suda hamurumsu bir görünüş alır.

Ca(OH)2, ayrıca;

-Havadaki H2S gibi asidik gazların uzaklaştırılmasında

-Kireç, çimento ve alçı yapımında

-İnşaatlarda bağlayıcı malzeme olarak

-Dezenfektan etkisi olduğundan mikrop öldürücü olarak

-Deri sanayisinde kullanılır.

Sodyum Hidroksit (NaOH): 

– Sud kostik olarak bilinir. Beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak, kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur.

-Havada bulunan karbondioksiti (CO2) bünyesine bağlayarak karbonatları oluşturur.

2NaOH(k) + CO2(g) —>Na2CO3(k) + H2O(s)

   Bu nedenle havaya karşı iyi korunmuş kaplarda saklanır. El ile temas edildiğinde yakıcı etki yapar.

NaOH, ayrıca;

-Pamuk ipliğinin merserize yapılmasında

-Yağlarla etkileşerek sabun yapımında, deterjan yapımında

-Boya, kağıt, tekstil  endüstrisinde

-Tıkanmış boruların açılmasında

-Petrol rafinerilerinde kullanılır.

Potasyum Hidroksit (KOH) 

   Potas kostik olarak bilinir. Kuvvetli bir baz olan potasyum hidroksitin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.

KOH, ayrıca;

-Tarımda asidik toprakların pH derecesinin ayarlanmasında

-Tarım ilaçlarının yapımında

-Tıpta

-Geri dönüşümlü kağıtların yapımında

-Laboratuvarda CO2 tutucu olarak kullanılır.

Amonyak (NH3) 

   Keskin kokulu renksiz bir gazdır. Bu nedenle solunduğunda burnu, genzi ve akciğerleri tahriş edici bir gazdır. Gözleri yaşartır. Amonyak suda oldukça çok çözünen bir gazdır.

NH3(g) + H2O(s)1  NH4+(suda) + OH-(suda)

NH3, ayrıca;

-Boya ve ilaç endüstrisinde

-Gübre üretiminde

-Patlayıcı maddelerin sentezinde

-Birçok azotlu bileşiğin elde edilmesinde

-Sentetik elyaf üretiminde

-Organik ve inorganik bileşiğin sentezinde (üre eldesinde) kullanılır.

[tabgroup] [tab title=”ÖrnekSoru”]

Aşağıdakilerden hangisi tuz ruhu ile karıştırılırsa nötrleşme tepkimesi gerçekleşir?
A) Sirke    B) Zaç yağı     C) Sud kostik    D) Limon suyu     E) Kezzap

[/tab] [tab title=”Çözüm”]

Tuz ruhu asit olduğundan baz ile karıştırılırsa nötrleşme gerçekleşir. Verilen maddelerden sud kostik (NaOH) baz olduğundan tuz ruhu ile karıştırılırsa nötrleşme gerçekleşir.
Doğru Yanıt C şıkkı

[/tab] [/tabgroup] [tabgroup] [tab title=”ÖrnekSoru”]

Baz                       Özellik

I. NH3               a. Sud kostik olarak bilinir.

II. NaOH            b. Üre eldesinde kullanılır.

III. Ca(OH)2     c. S önmemiş kirecin söndürülmesiyle elde edilir.

Yukarıdaki bazların özellikleri ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-a, II-b, III-c              B) I-a, II-c, III-b                   C) I-b, II-a, III-c

D) I-b, II-c, III-a             E) I-c, II-a, III-b

[/tab] [tab title=”Çözüm”]

NH3 üre eldesinde kullanılır. NaOH, sud kostik olarak bilinir. Ca(OH)2 sönmüş kireç olarak bilinir. Sönmemiş kirecin (CaO) su ile tepkimesiyle elde edilir.
Doğru Yanıt C

[/tab] [/tabgroup]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by kimyaderslerim

BAZI ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

ASİT VE BAZLARIN SAĞLIK, ENDÜSTRİ VE ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ