ASİT VE BAZLARIN SAĞLIK, ENDÜSTRİ VE ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASİT VE BAZLARIN SAĞLIK, ENDÜSTRİ VE ÇEVRE AÇISINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ 

    H2SO4, HCI, HNO3 gibi asitler ile NaOH ve KOH gibi bazlar korozif (aşındırıcı) madde özelliği taşır. Aşındırıcı maddeler, temasları halinde doku tahribatına neden olabilirler.

   Korozif maddeler alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir, deriyi yakabilir, kaşınmaya yol açar, solunum ve ağız yoluyla alındığında akciğer ve mideyi etkiler. Ayrıca ciddi cilt, göz vb. hasarına yol açar.

   Bu nedenle korozif madde sınıfına giren bu tür asitlerin depolanması ve kullanımı sırasında dikkat edilip uyulması gereken kurallar vardır.

Depolamada, 

– Asitler, bazlardan uzak tutulmalıdır.

-Asitler ve bazlar hem organik hem de alev alabilen maddelerden ayrı tutulmalıdır.

-Asit ve bazlar güneş ışığından uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan alanlarda depolanmalıdır.

-Asitler, sodyum siyanür, demir sülfür gibi kimyasallardan olası etkileşimlerde açığa çıkacak zehirli gazlar nedeniyle uzak tutulmalıdır.

– Metal kaplar içine asit ve baz konulmamalı, cam ya da plastik kaplar içinde saklanmalıdır.

– Asit ve baz içeren şişeler kapalı ve etiketlenmiş olmalıdır.

-Asitler ve bazlar metal raflarda saklanmamalıdır.

-Raflardan düşme tehlikesine karşın asitler ve bazlar tabana yakın yerlerde saklanmalıdır.

Kullanımda,

-Asit ve bazlarla yapılan çalışmalar sırasında zehirli gazlar oluşabileceğinden çalışmalar çeker ocak altında yapılmalıdır.

-Asit ve baz gibi kimyasal maddelerin tadına bakılmamalıdır.

-Laboratuvar önlüğü, eldiven, yüz maskesi ve gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

-Asit ve bazların aktarımı kırılmaz kaplarda yapılmalıdır.

-Vücudunuzun herhangi bir yerine veya giysinize asit döküldüğünde hemen bol su ile yıkanmalı veya üzerine sodyum karbonat çözeltisi dökülmelidir.

-Asit ve bazların buharları koklanmamalıdır.

-Vücudunuzun herhangi bir yerine veya giysinize baz dökülünce hemen bol su veya sirkeli su ile yıkanmalıdır.

-Kirlenmiş kıyafetler ile laboratuvar dışına çıkılmamalıdır.

[tabgroup]
[tab title=”ÖrnekSoru”]

– Asit ve bazların aktarımını kırılmaz kaplarda yapmak

– Asitleri bazlardan uzak tutmak

– Saklamada metal kaplar kullanmak

– Güneş ışığında tutmak

– Çalışmaları çeker ocak altında yapmak

Yukarıdakilerden kaç tanesi asit ve bazları depolama ve kullanma sırasında uyulması gerekli kurallardan değildir?

A) 1                 B) 2               C) 3                 D) 4           E) 5

[/tab]
[tab title=”Çözüm”]

Asit ve bazlar aktarılırken sakıncaları göz önünde bulundurulmalı ve kırılmaz kaplarda yapılmalıdır.

Asitler ile bazlar etkileşebilirler. Bu nedenle bu maddelerin çalışma dışında temas ettirilmemesi gerekir. Asitlerin çoğu, bazların bir kısmı metallerle tepkime verir. Bu nedenle asit ve bazları metal kaplarda saklamak doğru değildir. Asit ve bazlar güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Asit ve bazlarla çalışmalar sırasında zehirli gazlar oluşabileceğinden deneyler çeker ocak altında yapılmalıdır.

Doğru Yanıt B

[/tab]
[/tabgroup]

[tabgroup]
[tab title=”ÖrnekSoru”]

Asit ya da bazlarla yapılan çalışmalarda güvenlik amacıyla;

I. Kirlenmiş kıyafetler ile dışarı çıkılmamalıdır.

II. Bazik malzemeler alüminyum kaplarda saklanmaz.

III. Maddeler koklanarak ya da tadılarak tanınmaya çalışılmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II        C) I ve III         D) II ve III           E) I, II ve III

[/tab]
[tab title=”Çözüm”]

Asit veya bazlarla yapılan çalışmalar sonucunda kirlenmiş kıyafetler ile dışarı çıkılmamalıdır. Amfoter bir metal olan alüminyum kaplarda bazik maddeler saklanmamalıdır. Sonucunda tepkime olur. Asit ve baz gibi maddelerin tadına bakılmamalı ve buharı koklanmamalıdır.
Doğru Yanıt E

[/tab]
[/tabgroup]

Leave your vote

Comments

0 comments